WYNAJEM URZĄDZEŃ BIUROWYCH

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani posiadaniem u Siebie urządzenie biurowego, a nie chcecie inwestować środków finansowych w zakup samego, często drogiego urządzenia, potrzebujecie wykonać w wygodny sposób określoną ilość wydruków - mamy dla Państwa idealne rozwiązanie.

To nowy model usługi dla przedsiębiorstw opartych na zasadzie SAAS (Software as a Service).Jest to sposób wykorzystania oprogramowania i sprzętu z określoną funkcjonalnością w formie usługi. Oznacza to, że kupujący dzierżawi usługę, jest użytkownikiem sprzętu biurowego, ale nie jego właścicielem. Oprogramowanie i urządzenia biurowe w formie usługi dzierżawy, daje klientom możliwość korzystania z najnowszych funkcjonalności, przy bardzo korzystnych rozliczeniach finansowych.

Korzystając z modelu SaaS, użytkownik wnosi okresową opłatę za usługę ( miesięczny abonament za dzierżawę sprzętu, oprogramowania i pełen dostęp do funkcjonalności). W związku z tym klient nie ponosi kosztów zakupu urządzenia biurowego, instalacji i jego administrowania.

Nasza firma NET-SYSTEM sc jako dostawca usługi SAAS gwarantuje bezpieczeństwo danych i niezawodność działania urządzeń biurowych. Taki model jest obecnie coraz częściej wybieraną formą dzierżawienia wszelkich urządzeń i rozwiązań programowych przez szereg firm, instytucji, szkół i urzędów.

Korzystający z dzierżawy, niewątpliwe dostrzegają jej same zalety:

  • dzierżawiąc maszynę możecie Państwo kopiować, drukować, skanować , faksować nie wydając pieniędzy na zakup urządzania;
  • każde urządzenie dzierżawione przez Państwa jest stale monitorowane opieką serwisową (umowa dzierżawy wyraźnie mówi, że w wypadku niesprawności urządzenia MUSIMY dostarczyć maszynę zastępczą na nasz koszt , użytkowanie jej również obciąża konto NET-SYSTEM sc, co oznacza, że jesteśmy wyjątkowo zainteresowani bezusterkowym działaniem dzierżawionej kopiarki;
  • w opłatę za dzierżawę zawarte są wszystkie koszty związane z utrzymaniem urządzenia, tzn. konserwacje, naprawy, części zamienne, tonery, materiały eksploatacyjne itd. Państwo kupujecie jedynie papier;
  • cała opłata za SAAS jest w formie miesięcznego abonamentu, jako usługi wykonanej przez NET-SYSTEM sc, co wiąże się z tym, że taką fakturę można zaliczyć w całości jako koszt uzyskania przychodu przez przedsiębiorcę/użytkownika;
  • po upływie okresu umowy dzierżawy, użytkownik nabiera prawo pierwokupu urządzenia (w razie chęci zakup cena będzie bardzo atrakcyjna, około 5% wartości początkowej).