@Remote optymalizacja wydajności i produktywności floty

@Remote optymalizacja wydajności i produktywności floty

Nasza technologia @Remote przetwarza zebrane dane w szczegółową wiedzę na temat urządzenia. Niezależnie od wielkości Twojej firmy zarządzaj urządzeniami wyjściowymi w jak najtańszy i zautomatyzowany sposób:

Embedded Remote Communication Gate jest odpowiednia dla mniejszych firm

External Remote Communication Gate może zarządzać złożonymi wymaganiami firm posiadających maksymalnie 1 000 urządzeń sieciowych

Bazujące na serwerze (oprogramowaniu) Remote Communication Gate może zarządzać od dużych do globalnych firm posiadających do 5 000 urządzeń sieciowych

Oprócz tego, @Remote Green Reports śledzi wydajność z perspektywy środowiskowej i ułatwia wizualizację trendów oszczędności CO2, zużycia energii i papieru w urządzeniach Ricoh. Raporty mają pomóc firmom w zrozumieniu i osiągnięciu potencjalnych korzyści środowiskowych poprzez lepsze zarządzanie ich parkiem urządzeń lub drukarek połączonych w sieci.